Çölyak hastalığı, glutenin (buğday, çavdar ve arpada bulunan bir protein) sindirilmesine tepki olarak genetik duyarlılığı olan kişilerde görülen kronik bir otoimmün hastalıktır. Bu gluten tepkisi, ince bağırsağa zarar verir, besinlerin kötü emilmesine ve ilgili sağlık sorunlarına sebep olur. Birinin çölyak hastası olması için genetik yatkınlığı olması, gluten tüketiyor olması ve hastalığın aktifleşmiş olması gerekir.

En sık görülen aktivasyon tetikleyiciler, stres, travma (ameliyat vs.) ve muhtemel viral enfeksiyonlardır. Çölyak hastası olanların birinci dereceden akrabalarının %10 ila %20’sinde, hastalık tetiklenebilir. Hastalık kalıcıdır ve semptomlar gözlense de gözlenmese de her gluten sindiriminde ince bağırsak hasar görecektir.

Çölyak hastalığı, Birleşik Devletlerde 1 ila 133 bireyi, muhtemelen 3 milyon kişiyi etkileyen genetik bir rahatsızlıktır. Çölyak hastası olduğu teşhis edilen her kişiye karşılık 80 hasta teşhis edilmemiştir.